wyszukiwarka

Herb Polski

Siedzący przedstawiciele obu uczelni Miło nam poinformować, że zostało podpisane nowe Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Podpisany dokument określa warunki współpracy między uczelniami.

W dniu 24 marca 2021 roku insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II złożyli swoje podpisy pod treścią nowego porozumienia o współpracy w obszarach działalności: naukowej, badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Zawarte porozumienie umożliwia m.in. wspólną organizację przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych, opracowywanie publikacji w czasopismach oraz monografiach naukowych, a także wymianę studentów.

 

rektor KUL Komendant-Rektor WSPol Przedstawiciele uczelni z dokumentami Wycinek z tv Pani Komendant-Rektor WSPol udziela wywiadu Wycinek z tv uczestnicy spotkania przy stole

 

tekst: Marta Arasimowicz
foto: KUL/TVP Lublin