wyszukiwarka

Herb Polski

plakat informacyjny

W dniu 23 marca 2021 r. o godzinie 17:00 odbyła się pierwsza prelekcja w ramach cyklu wykładów „Spotkania z kryminalistyką”, organizowanego przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie pt. „Analiza Śladów Krwawych – perspektywa naukowca i kryminalistyka”.

Projekt „Spotkania z kryminalistyką” to cykl wykładów organizowanych przez Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych dla studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Jego celem jest cykliczne organizowanie spotkań z osobami, których codzienna praca związana jest z kryminalistyką. Przedstawienie zagadnień związanych z czynnościami oględzin ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych śladów kryminalistycznych pozwoli na podwyższenie poziomu wiedzy w obszarze kryminalistyki i nauk pokrewnych, a także umożliwi rozwój zdolności analitycznych oraz zainteresowań naukowo-badawczych wśród uczestników projektu.

Podczas przedsięwzięcia wykład na temat: „Analiza Śladów Krwawych – perspektywa naukowca i kryminalistyka” przeprowadził Pan Kacper Choromański – pracownik Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Nauk Sądowych UW, od prawie dziesięciu lat sporządzający opinie w zakresie analizy śladów krwawych dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Udział słuchaczy i studentów w przedmiotowym wydarzeniu umożliwił zapoznanie się z pracą biegłego sądowego z zakresu analizy śladów krwawych z punktu widzenia naukowca oraz technika kryminalistyki. Spotkanie to stanowiło swoisty dyskurs do nowych poszukiwań badawczych w danym obszarze.

Pan Kacper Choromański przedstawił uczestnikom projektu także aktualne badania dotyczące nowej metodyki kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogącej rozróżnić ślady zmywane od śladów zostawionych w sposób bierny.

 

tekst post. Katarzyna Król, post. Dominik Szewczyk
grafika: Grzegorz Adamiak, post. Damian Gładek