wyszukiwarka

Herb Polski

Na co dzień nie jest o nich głośno. O ich istnieniu przypominamy sobie w sytuacjach kryzysowych. Podejmują wyzwanie, mimo iż wszyscy zakładają, że problem uda się rozwiązać jedynie przy użyciu grup antyterrorystycznych. Negocjatorzy policyjni – bo o nich mowa – byli głównym tematem spotkania studentów WSPol z podkom. Mieczysławem Dziemidokiem – negocjatorem policyjnym z KWP we Wrocławiu.

 

W ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego Pasjonatów Psychologii 2 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z wojewódzkim koordynatorem Zespołu do spraw Negocjacji Policyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – podkom. Mieczysławem Dziemidokiem.

W ramach przedsięwzięcia został wygłoszony wykład otwarty pt. „System negocjacji policyjnych w Polsce”.

Studenci, dzięki zorganizowanemu wydarzeniu, dowiedzieli się m.in. czym są negocjacje policyjne, jakie są ich poszczególne procesy czy jak szkoli się policyjnych negocjatorów. Podczas spotkania poruszono również kwestie predyspozycji, jakie musi spełniać funkcjonariusz, ubiegający się o pełnienie tej odpowiedzialnej i ważnej funkcji w Policji.

Podkom. Mieczysław Dziemidok urozmaicił studentom wykład opowiadając o negocjacjach, w których brał udział. Zaprezentował również filmy z policyjnych działań.

Dlaczego negocjacje policyjne są ważne?

Zanim do akcji wkroczą grupy antyterrorystyczne, które są dobrze przygotowane do działań w różnych sytuacjach kryzysowych –  jak np. odbijania zakładników – należy podjąć wszystkie działania, które ryzyko utraty zdrowia lub życia ludzi zniwelują do możliwego minimum. Jednym z takich działań jest podjęcie negocjacji przez policyjnych negocjatorów. Rozmowy, które prowadzą ze sprawcami nie należą do najłatwiejszych, ponieważ niejednokrotnie ich adresatem są osoby z problemami psychicznymi czy będących w trudnych sytuacjach życiowych. Jak podkreślają policyjni negocjatorzy – naszą bronią są wypowiadane słowa. Ich dobór oraz forma nie może być przypadkowa. Ważne zatem, by negocjatorami byli osoby, które oprócz mówienia, potrafią również aktywnie słuchać.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez kom. dr Agnieszkę Szołtek oraz członków Studenckiego Koła Naukowego Pasjonatów Psychologii.

as/db