wyszukiwarka

Herb Polski

teczka z długopisem Miło nam poinformować, że zostało podpisane nowe Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Podpisany dokument określa warunki współpracy między podmiotami.

Porozumienie zostało podpisane przez Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwonę Klonowską oraz Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk. Konrada Korpowskiego.

W treści zawartego porozumienia strony wyraziły wolę i chęć współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego, w szczególności poprzez wzajemne udostępnianie analiz, ocen i prognoz, wspólną organizację konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń, a także współpracę w zakresie formułowania tematów badawczych oraz ich realizacji.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości współpraca pomiędzy obiema Instytucjami przyniesie wymierne korzyści.

tekst: Marta Arasimowicz