wyszukiwarka

Herb Polski

Plakat konferencji

Instytut Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizował 26 lutego br. międzynarodową konferencję naukową pt.Przemoc domowa i jej nowe oblicze w dobie pandemii COVID-19”. Konferencję honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że wiele osób zostało zmuszonych do odbywania izolacji lub kwarantanny w warunkach domowych. Rozważania naukowe o nowych obliczach przemocy domowej spowodowanej pandemią miały na celu zwrócenie uwagi na zupełnie nową, rzadko dotąd spotykaną jej przyczynę, jaką jest przymusowe odbywanie izolacji domowej lub kwarantanny. Dyskusja dotyczyła wielopłaszczyznowej pomocy ofiarom przemocy domowej, począwszy od interwencji funkcjonariuszy Policji poprzez pomoc udzielaną przez zespoły ratownictwa medycznego, a skończywszy na pomocy niesionej ofiarom tego przestępstwa przez osoby duchowne.

„Przemoc domowa i jej nowe oblicze w dobie pandemii COVID-19” – to już kolejna międzynarodowa konferencja on-line zorganizowana przez WBiNP Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Tym razem kierownictwo uczelni zaprosiło do udziału specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej przemocy domowej.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr hab. Iwona Klonowska przywitała wszystkich uczestników oraz podziękowała Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr Jarosławowi Szymczykowi za objęcie konferencji honorowym patronatem.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr Monika Baylis z Uniwersytetu Leicester, prof. Donald Papy, Professor in the Law Department at University of Miami School of Law Miami, Iryna Yevkhutych, docent Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz przedstawiciele licznych polskich uczelni.

Na zakończenie konferencji Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr Andrzej Żyliński, podziękował przedstawicielom świata nauki za przyjęcie zaproszenia do udziału w spotkaniu naukowym oraz życzył powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.

Konferencja zorganizowana została we współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Wsparcia w komitecie naukowym udzielili przedstawiciele: Uniwersytetu w Miami, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Opolskiego, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu  oraz  Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Komendant-Rektor przemawia na tle scianki z logo WSPol

Ekran kamery Ekran laptopa a na nim wyświetlana videorozmowa Komendant-Rektor przemawia na tle scianki z logo WSPol

tekst: kom. Krzysztof Wasyńczuk
foto: Jacek Konieczny