wyszukiwarka

Herb Polski

Piętnastu studentów ze Studenckiego Koła Kryminologicznego – Causa Mali WSPol podczas wizyty w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie mogło z bliska zobaczyć jego archiwum. W trakcie spotkania wysłuchali również dwóch wykładów dotyczących między innymi działalności IPN oraz Biura Ochrony IPN.

 

1 grudnia br. z inicjatywy pracowników Instytutu Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, studenci reprezentujący wyżej wymienione wydziały wzięli udział w wizycie w Instytucie Pamięci Narodowej.

W trakcie wizyty studenci wysłuchali wykładów: Pana Mirosława Jeziorskiego – Dyrektora Biura Ochrony IPN nt. Działalności Instytutu Pamięci Narodowej oraz Biura Ochrony IPN, a także Pana Rafała Leśkiewicza – Dyrektora Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów nt. Znaczenia informacji zgromadzonych w materiałach archiwalnych IPN dla bezpieczeństwa państwa.

W trakcie wizyty studenci mieli możliwość zapoznania się z zakresem przedmiotowym gromadzonych materiałów archiwalnych, obszarami naukowej aktywności oraz przedsięwzięciami edukacyjnymi i współpracy międzynarodowej IPN. Podczas wizyty studenci uczestniczyli również w pokazie wybranych zbiorów oraz urządzeń wykorzystywanych w pracy archiwalnej, a także systemów ochrony przeciwpożarowej IPN.

bw/db