wyszukiwarka

Herb Polski

Kierownictwo WSPol przy stole uczestniczy w wideokonferencji Dziś odbyła się wideokonferencja władz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z przedstawicielem Ambasady Francji w Warszawie, w czasie której omówiono dotychczasowe oraz nowe kierunki współpracy.

Pani insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z Zastępcą Komendanta-Prorektora – Panem insp. dr. Andrzejem Żylińskim oraz Dyrektorem Instytutu Służby Kryminalnej WBiNP ­– podinsp. dr. hab. Jarosławem Truchanem wzięli udział w spotkaniu z Panem insp. Olivierem Ordasem – Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji w Warszawie.

Na spotkaniu poruszono kwestię dotychczasowych wspólnych działań w obszarach naukowych, badawczych i dydaktycznych oraz określono kierunki realizacji przedsięwzięć na 2021 rok ze współpracującymi uczelniami z Francji.

 

 

 

tekst: kom. Marcin Szymański
foto: Agnieszka Kamińska