wyszukiwarka

Herb Polski 

granatowe tło Unii Europejskiej na nim napis ERASMUS+ Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie otrzymała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education) na lata 2021-2027. Dzięki temu uczelnia nadal może w pełni uczestniczyć w realizacji działań zdecentralizowanych programu ERASMUS+ w ramach akcji kluczowej 1 „Mobilność Edukacyjna”.

Flaga UE i napis erasmus+

Karta uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie działań, które Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie planuje realizować w programie Erasmus+:

  • wyjazdy studentów na część studiów na uczelni zagranicznej,
  • wyjazdy studentów i absolwentów na praktykę do instytucji zagranicznej,
  • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć na uczelni zagranicznej,
  • wyjazdy pracowników uczelni w celu szkoleniowym do instytucji zagranicznej.

Nowa wersja programu będzie bardziej innowacyjna. Będzie promować działania ekologiczne i umiejętności cyfrowe. Powstaną bardziej elastyczne formy mobilności, przez co zwiększy się dostępność do wymiany i współpracy z uczelniami zagranicznymi. Nowy Erasmus+ będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia do 2025 roku Europejskiego Obszaru Edukacji. Zaoferuje nowe możliwości współpracy, sprzyjając innowacjom w tworzeniu programów kształcenia oraz praktykach uczenia się i nauczania.

Tekst: Anna Ćwiklińska