wyszukiwarka

Herb Polski 

Kierownictwo WSPol siedzący za stołem W dniu 29 grudnia 2020 r., na podstawie obowiązującej od 2011 roku umowy bilateralnej, odbyła się wideokonferencja władz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z władzami Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy.

W spotkaniu udział wzięli (strona polska): Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Pani insp. dr hab. Iwona Klonowska, Zastępca Komendanta-Prorektor Pan insp. dr Andrzej Żyliński oraz Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej WBiNP podinsp. dr hab. Jarosław Truchan.

Stronę ukraińską reprezentowali: Rektor Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych  doktor nauk prawnych profesor pułkownik Policji Pan Roman Blahuta, Prorektor dr hab. nauk prawnych profesor Pani Olga Balińska oraz Kierownik Działu Współpracy Zagranicznej doktor nauk prawnych podpułkownik Wasyl Franczuk.

Spotkanie dotyczyło omówienia na podstawie obowiązującego porozumienia bieżącej współpracy między obiema Uczelniami w obszarach naukowych, badawczych i dydaktycznych oraz określenia kierunków realizacji wspólnych przedsięwzięć na rok 2021.

 

Zdjęcie monitora uczestników konferencji ze strony Ukraińskiej   Uczestnicy konferencji ze strony WSPol siedzący tyłem

 

foto: Jacek Konieczny