wyszukiwarka

Herb Polski

funkcjonariusz stojący tyłem Koronawirus nie omija nikogo, również środowiska policyjnego. Pomimo wielu obostrzeń również w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zdarzyły się przypadki osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2.

Dlatego też w dniu dzisiejszym na terenie Uczelni kadra, słuchacze i studenci, którym udało się wygrać tą trudną walkę oddali próbki krwi do badań celem kwalifikacji do oddania osocza, wykorzystywanego przy leczeniu chorych, których organizm często nie jest w stanie wytworzyć własnych przeciwciał lub wytwarza je zbyt wolno (niewspółmiernie do rozwoju zakażenia). Podanie gotowych przeciwciał znacznie przyspiesza procesy obronne i pozwala skuteczniej walczyć z koronawirusem. To gest potrzeby serca, ale i przejaw troski o zdrowie oraz życie chorych na Covid-19. Jak twierdzą specjaliści, jeden dawca jednorazowo może być źródłem leku dla kilku pacjentów.

Próbki krwi do badań określających zawartość w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa pobierał zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie gdzie 25 listopada wszyscy ci, którzy pozytywnie przejdą weryfikacji będą mogli oddać osocze.

Już dziś zachęcają innych ozdrowieńców, by też pomogli.

Pamiętaj!

Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa ok. 40 minut.

Dawcą osocza mogą być osoby, które:

  • przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);
  • są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;
  • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741). Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale, „Kto nie może oddać krwi";
  • są w wieku 18-65 lat.

 

tekst:  mł. insp. Monika Florczuk/kom. Justyna Aćman-Krysiak 
foto: Jacek Konieczny
grafika: Agnieszka Kamińska