Herb Polski 

OD lewej stoją Burmistrz miasta Szczytno, Prorektor WSPol oraz Rekrot KUL 17 listopada 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miała miejsce wizyta ks. prof. dra hab. Mirosława Kalinowskiego – Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Pana Krzysztofa Mańkowskiego – Burmistrza Miasta Szczytno.

W imieniu insp. dr hab. Iwony Klonowskiej – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie gości powitał insp. dr Andrzej Żyliński – Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol.

W trakcie wizyty poruszono kwestie związane z omówieniem dotychczasowej współpracy pomiędzy Uczelniami oraz miastem Szczytno, wzajemną wymianą doświadczeń w zakresie prowadzonych działań w dobie pandemii COVID-19, a także nadaniem kierunków przyszłej współpracy z wizytującymi partnerami.