wyszukiwarka

Herb Polski

Medal „WIERNI OJCZYŹNIE” – to napis znajdujący się na rewersie okolicznościowego medalu pamiątkowego wydanego z okazji XXV lat istnienia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Cztery osoby, które otrzymały to wyróżnienie, niejednokrotnie podczas codziennej służby i pracy dały świadectwo wielkiego poświecenia na rzecz kraju i jego obywateli. Otrzymane medale są tego potwierdzeniem. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

1 grudnia 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło przy WSPol. Podczas spotkania prezes Koła podinsp. w st. spoczynku Ryszard Gidziński wspólnie z wiceprezesem Wojciechem Ostrycharzem wręczył czterem osobom medal okolicznościowy z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia.

Otrzymali je:

  • insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
  • insp. Krzysztof Baran – Kanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
  • mł. insp. dr Aleksander Babiński – Kierownik Działu Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
  • Agnieszka Długołęcka – Kierownik Sekcji Żywnościowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

db

Medal