Herb Polski 

Okładka pracy doktorskiej, obok której jest napis XXI Edycja Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska 9 listopada 2020 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XXI Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki. W tym zacnym gronie znalazła się mł. asp. dr Edyta Mucha – asystent Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Funkcjonariuszka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za rozprawę doktorską pt. „Nielegalna produkcja alkoholu – problematyka prawno-kryminalistyczna” została wyróżniona dyplomem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w kategorii – prace doktorskie. Wspomniana dysertacja napisana została pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Filipkowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku.

Wyróżnienie w konkursie im. prof. Tadeusza Hanauska zostało przyznane przez Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego, pełniącego zarazem funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Prace doktorskie w konkursie zostały ocenione przez Jury konkursu pod kątem poziomu naukowego, aktualności i nowatorstwa przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki kryminalistycznej.

Uroczystość wręczenia nagród ze względu na sytuację pandemiczną odbyła się w trybie zdalnym na platformie meet.google.

 

grafika: Agnieszka Kamińska