Herb Polski 

napis 11 listopada 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy magdeburskiej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni, kończące tym samym działania wojenne. Po 123 latach niewoli i zaborów Polska nareszcie odzyskała niepodległość…

Święto Niepodległości to od zawsze symbol ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków w dążeniu do wolności. Ten dzień to także symboliczne budowanie jedności i solidarności polskiego społeczeństwa.

Co roku 11 listopada jest dniem upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne święto przypadające na okres pandemii ma w całej Polsce z oczywistych względów nieco inny, jednak nie mniej uroczysty, charakter.

Z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie pod tablicą ofiar obozów jenieckich, w imieniu Pani Komendant-Rektor i własnym, Zastępca Komendanta-Prorektor WSPol, insp. dr Andrzej Żyliński symbolicznie złożył kwiaty dla upamiętnienia wszystkich, którzy przelali swoją krew za wolną i niepodległą Polskę. Tego samego dnia, znicz pod tablicą zapalił Pan Jarosław Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi.

Cześć i chwała Bohaterom!

tekst: podinsp. Sylwia Królicka
foto: Jacek Konieczny
grafika: Agnieszka Kamińska