wyszukiwarka

Herb Polski 

pomnik z napisem Światło Pamięci pomnik z zapalonym zniczem 1 listopada przypada Dzień Wszystkich Świętych. To czas refleksji, zadumy i pamięci o tych, których nie ma już wśród Nas. To także czas pamięci o poległych funkcjonariuszach Policji.

Dzisiaj, pod pomnikiem Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, w imieniu kierownictwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz całej społeczności akademickiej zapalono symboliczny znicz.

Tekst: Paulina Iwaniec
Foto: Agnieszka Kamińska