wyszukiwarka

Herb Polski 

logo olimpiady wspol

Ogólnopolska „Olimpiada Policyjna” organizowana jest przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie od 2009 roku, do tej pory odbyło się już jedenaście edycji. Serdecznie zapraszamy szkoły średnie do zgłaszania udziału w XII edycji Olimpiady Policyjnej w terminie do 30 października 2020 r.

Pomysł zorganizowania i przeprowadzenia Olimpiady Policyjnej narodził się na wzór organizowanych przez inne wyższe uczelnie olimpiad np. matematycznych, chemicznych czy polonistycznych - WSPol postanowiła zorganizować podobne przedsięwzięcie. Corocznie olimpiada objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych.

Organizacja tego projektu, ma na celu przede wszystkim zachęcenie młodzieży szkół ponadpodstawowych do pogłębiania wiedzy o bezpieczeństwie oraz roli i zadaniach Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.

Adresatami olimpiady są uczniowie klas maturalnych wszystkich szkół ponadpodstawowych w kraju, którzy interesują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i wiążą swoją przyszłość ze studiami w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Corocznie w olimpiadzie bierze udział kilkadziesiąt szkół z całej Polski. Uczniowie rywalizują ze sobą od października do kwietnia w trzech etapach. Ostatnim jest finał organizowany z Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, który składa się z egzaminu ustnego oraz testu sprawności fizycznej. Piętnastu najlepszych, spośród trzydziestu uczestników zakwalifikowanych do finału, otrzymuje indeksy uprawniające do przyjęcia na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, bez konieczności udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Strona poświęcona olimpiadzie - https://wspol.edu.pl/g/olimpiada-policyjna