wyszukiwarka

Herb Polski 

22 września 2020 r. insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie spotkała się z prof. dr. hab. Bernardem Wiśniewskiem, który z dniem 30 września br. kończy wieloletnią pracę w naszej Uczelni.

Podczas spotkania prof. Bernard Wiśniewski wręczył Pani Komendant-Rektor list z podziękowaniami dla całej społeczności akademickiej za 11 lat wspólnej pracy oraz życzeniami wielu sukcesów służbowych, naukowych i dydaktycznych.

Życzymy Panu Profesorowi zdrowia, wytrwałości, powodzenia w realizacji kolejnych planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

list z podziękowaniami

 

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski


Komendant - Rektor
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
insp. dr hab. Iwona Klonowska prof. WSPol


Szanowna Pani Komendant,
po jedenastu latach pracy, z dniem 30 września br. przestaje na mój wniosek
być nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
w tym okresie miałem zaszczyt uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach
dowodzących rozwoju Uczelni. W tych latach, bowiem uzyskała uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Kształciła na wysokim poziomie i nadal
to czyni, liczne grono funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz kształtowała
wizerunek środowiska naukowego zajmującego się bezpieczeństwem wewnętrznym,
kryminologia, administracją i zarządzaniem. Udział w tych procesach był dla mnie
niezwykle inspirujący
W czasie pracy w Wyższej Szkole Policji miałem też okazję poznać wielu
oddanych nauce ludzi, ceniących sobie jednocześnie dobro i markę Uczelni.
Z uznaniem odnotowuje fakt, iż w gronie tym nie byli wyłącznie nauczyciele
akademiccy. Zaliczam do nich również pracowników komórek organizacyjnych
zabezpieczających funkcjonowanie Szkoły, bez których praca wykładowców,
a przede wszystkim nauczanie studentów nie byłyby możliwe.
Dziękuje Pani Rektor, a za Pani pośrednictwem również byłym Rektorom
za tworzenie przyjaznej atmosfery wokół ludzi realizujących przedsięwzięcia procesu
kształcenia.
Dziękuję studentom za wysokie wymagania stawiane przez nich moim
zajęciom, szczególnie w tym roku, kiedy musieli zmagać się z uciążliwościami
nauczania na odległość.
Dziękuje tym wszystkim, którzy okazali mi wiele serdeczności. Dziekuję
pracownikom Szkoły za miłe słowa i uśmiechy, których mi nie szczędzono.
Zapewniam, że zachowuje w życzliwej pamięci lata spędzone w szczycieńskiej Uczelni.
Życzę bez wyjątku wszystkim osobom związanym z Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie wielu sukcesów służbowych, naukowych i dydaktycznych oraz zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym.
Liczę na to, że mimo zakończenia mojej czynnej kariery w murach
szczycieńskiej Uczelni, pozostaniemy w stałym kontakcie naukowym.
Na zakończenie pozwolę sobie przywołać słowa rozbrzmiewające corocznie
w murach szczycieńskiej Uczelni „Vivat academia, vivant professores!".
Z wyrazami szacunku,


Bernard Wiśniewski
prof. dr hab.
Warszawa 15 Wrzesień2020 r.