wyszukiwarka

Herb Polski

funkcjonariuszki oraz mężczyzna trzymający symboliczny czek Życzenia, gratulacje, wyrazy wdzięczności. Wiele miłych słów, w tym od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, zostało skierowanych do funkcjonariuszy i pracowników Policji podczas Centralnych Obchodów Święta Policji, które odbyły się 25 lipca 2020 r. przed siedzibą Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie. Z tej wyjątkowej okazji skorzystała insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która przekazała przewodniczącemu Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w st. spocz. Władysławowi Padło symboliczny czek od uczestników II Biegu Charytatywnego.

Tegoroczne obchody Święta Policji są wyjątkowe nie tylko przez panującą w kraju pandemie koronowirusa, która wpłynęła na doniosłość obchodów 101. rocznicy powołania Policji Państwowej, ale również przez inne, przypadające w tym roku rocznice obchodzone w naszej formacji w tym m.in.: 95. rocznicę powołania policji kobiecej, 30. rocznicę uchwalenia Ustawy o Policji, dwudziestolecie istnienia Centralnego Biura Śledczego Policji, 100. rocznicę powstania Komisariatu Rzecznego w Warszawie, który był pierwszą tego typu jednostką w Policji Państwowej czy jubileusze szkół policyjnych oraz związków zawodowych.

Mimo trudnego okresu organizatorzy zadbali o to, by obchody Święta Policji odbyły się zgodnie z policyjnym ceremoniałem jednocześnie zapewniając możliwie najlepsze środki bezpieczeństwa.

Co roku podczas obchodów Święta Policji funkcjonariusze i pracownicy Policji odbierają gratulacje, życzenia, wyrazy wdzięczności. To również czas, w którym funkcjonariusze ponownie deklarują „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli…” Deklarują wspierać najsłabszych, najbardziej potrzebujących, a do takiego grona można z pewnością zaliczyć podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Funkcjonariusze i Pracownicy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także przyjaciele Uczelni wspierający ich charytatywne inicjatywy niejednokrotnie udowodnili, że pamiętają o bliskich po funkcjonariuszach, którzy wypełnili słowa roty ślubowania „nawet z narażeniem życia…” do końca.

W tym roku Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zorganizowała II Bieg Charytatywny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Z uwagi na panującą pandemię wszystkich chętnych zaproszono do udziału w wirtualnej formule biegu, w którym każdy z uczestników sam deklarował pokonanie wymaganego dystansu.

Bieg okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Dzięki udziałowi 287 uczestników i ich wpłatom na konto Fundacji udało się zebrać 8656 zł i 52 gr. To ogromne wsparcie finansowe, które pozwoli na realizację statutowych celów Fundacji.

Zwieńczeniem Biegu, było przekazanie przedstawicielom Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach symbolicznego czeku od wszystkich Uczestników Biegu. Dokonała tego, po oficjalnej części Centralnych Obchodów Święta Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska. Czek odebrali nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło – przewodniczący Rady Fundacji oraz mł. insp. Barbara Żebrowska – wiceprezes Zarządu Fundacji.

Wszystkim Uczestnikom Biegu jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Tekst: podkom. D. Bruski
Foto: R. Marczak