wyszukiwarka

Herb Polski 

insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej

23 czerwca 2020 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w ramach  Porozumienia o współpracy zawartego w 2018 r., podpisano Harmonogram współpracy na 2020 rok pomiędzy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie a Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie.

Harmonogram współpracy podpisała insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz płk SG Adam Pacuk – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W trakcie wizyty omówione zostały także obszary szkoleniowe oraz zamierzenia i wspólne plany do realizacji.

Przedmiotem współpracy obu szkół jest m.in.: realizacja wspólnych prac badawczych i projektów rozwojowych, współpraca kadry dydaktycznej, organizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym oraz wymiana doświadczeń z zakresu treści i metod szkolenia.