wyszukiwarka

Herb Polski 

Logo Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z informacjami nt. egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2019/2020:

pobierz:

Zarządzenie Komendanta-Rektora WSPol nr 70/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie organizacji w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie letniej sesji egzaminacyjnej oraz wprowadzenia procedury organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość

Załącznik nr 1 do zarządzenia - Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację

Załącznik nr 2 do zarządzenia - Procedura organizacji egzaminów dyplomowych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość na studiach realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Wymagania techniczne

 

Komisja egzaminacyjna oraz dyplomant zobowiązani są do dysponowania na czas egzaminu dyplomowego sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon oraz łączem umożliwiającym przesyłanie danych video z zapewnieniem wystarczającej jakości transmisji danych.

Informacje o wymogach technicznych dotyczących sprzętu i łącza znajdują się pod adresem:

https://help.webex.com/en-us/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements

 

Ważne informacje dla członków komisji i dyplomanta

 

1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

2. promotor,

3. recenzent,

4. dyplomant

przed egzaminem dyplomowym zobowiązani są podpisać i przesłać na adres mailowy Dziekanatu WBiNP Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w trakcie egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w trybie zdalnym - pobierz oświadczenie

Uwaga: oświadczenie dotyczącego przetwarzania danych osobowych w trakcie egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w trybie zdalnym składa się tylko raz. W przypadku wielokrotnego udziału w pracach komisji egzaminacyjnej  jako przewodniczący komisji, promotor, recenzent nie wypełnia  się kolejnego oświadczenia

 

************************

 

Promotor dokonuje akceptacji pracy w formie mailowej (na adres dyplomanta). W treści maila adresowanego do dyplomanta promotor dokonuje wpisu:

„imię i nazwisko dyplomanta, nr albumu dyplomanta zawarty na pierwszej stronie pracy dyplomowej, zwrot: akceptuję  pracę, imię i nazwisko promotora”.

 

************************

Dyplomant wraz z pracą dyplomową:

  • przesyła wydruk z korespondencji mailowej z promotorem, stanowiący oświadczenie  promotora o akceptacji pracy dyplomowej (wg powyższej formy).
  • zobowiązany jest przekazać adres mailowy, na który zostanie przesłany dyplomantowi link aktywacyjny, niezbędny do zalogowania się dyplomanta do sesji egzaminu dyplomowego.

Dyplomant przesyła pracę dyplomową:

  • do Dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie (dalej Dziekanat WBiNP) pracy dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD, odpowiednio w ilości egzemplarzy wskazanej w zarządzeniu nr 175/2019 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 29.10.2019 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia seminarium dyplomowego i przebiegu egzaminu dyplomowego, a także zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych na studiach realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
  • najpóźniej na miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego wraz z wydrukiem elektronicznej akceptacji promotora. Decyduje data nadania przesyłki.