wyszukiwarka

Herb Polski

logotyp 30 lecia NSZZP Dzisiaj, tj. 11 maja 2020 r. mija 30 lat od rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, co zostało umożliwione dzięki wejściu w życie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, bowiem to ta właśnie ustawa zagwarantowała funkcjonariuszom prawo do utworzenia w Policji związku zawodowego.

11 maja 1990 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie wpisuje Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych. Tą datę powinni znać wszyscy policjanci bowiem rejestracja NSZZ Policjantów była jedną z przyczyn transformacji naszej formacji w odradzającej się wolnej Polsce.

Warto pamiętać, że 7 września 1989 r. funkcjonariusze z Piekar Śląskich wystosowali list z postulatami do ówczesnego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Wśród postulatów było m. in. żądanie rozdziału Milicji Obywatelskiej od Służby Bezpieczeństwa i odpolitycznienia MO. Powstał wówczas NSZZ Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. To był początek drogi, poprzez utworzenie na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku, a w dalszej kolejności poprzez rejestrację w dniu 11 maja 1990 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, do wieloletniej transformacji naszej formacji, w której czynny udział brał NSZZ Policjantów.

Związek zawodowy jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą policjantów, emerytów i rencistów Policji, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Obecnie NSZZ Policjantów zrzesza około 50 procent czynnych policjantów i kilka tysięcy policyjnych emerytów i rencistów.

Tekst: M. Szymański