wyszukiwarka

Herb Polski

Insp. dr Andrzej Żyliński przed tablicą W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, poprzez zapalenie znicza pod tablicą „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze” symbolicznie uczczono w naszej Uczelni osiemdziesiątą rocznicę okrutnej zbrodni, jaka miała miejsce wiosną 1940 roku.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest polskim świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił je poprzez aklamację 14 listopada 2007 roku, a jego przesłaniem jest oddanie hołdu ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

W dokumencie czytamy: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.”

13 kwietnia 2020 r. insp. dr Andrzej Żyliński – Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, w imieniu Komendanta-Rektora insp. dr hab. Iwony Klonowskiej oraz własnym, oddał hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej zapalając symboliczny znicz pod tablicą upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Osiemdziesiąt lat temu, w kwietniu i maju 1940 r. w lesie koło Katynia, miała miejsce ujawniona 13 kwietnia 1943 roku przez okupacyjne władze niemieckie zbrodnia dokonana przez sowieckie NKWD – egzekucja polskich oficerów, policjantów i pracowników służb publicznych więzionych wcześniej w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.

Zbrodnia na funkcjonariuszach Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego nierozerwalnie wiąże się z trzema miejscami gdzie więziono, wykonywano egzekucje i grzebano w dołach śmierci ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Ostaszków – największy obóz specjalny NKWD dla polskich jeńców wojennych przetrzymywanych na przełomie września 1939 - maja 1940. Ponad 6000 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz służb mundurowych, księży, pracowników sądownictwa więzionych w poklasztornych zabudowaniach Niłowa Pustyń na wyspie Stołbnyj.

Kalinin – Obwodowy Zarząd NKWD w którego piwnicach wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz służb mundurowych II RP.

Miednoje – ośrodek rekreacyjny NKWD miejsce pogrzebania funkcjonariuszy Policji Państwowej,  Policji województwa śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, żołnierzy Wojska Polskiego, oficerów wywiadu i kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, Straży Pożarnej, leśników oraz osadników wojskowych.

Ofiarami mordu byli jeńcy wojenni – polska inteligencja, do której należeli znaczący obywatele państwa polskiego, oficerowie Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego, funkcjonariusze innych służb mundurowych II RP, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski.

W wyniku tej strasznej zbrodni śmierć poniosło ponad 22 tysiące Polaków.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Tablica na terenie WSPol „Pamięci Jeńców Obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, Światu ku Przestrodze”