wyszukiwarka

Herb Polski

Niech te Święta przyniosą wszystkim pokrzepienie i wiarę w to, że światło rozproszy mrok, a my będziemy mogli na nowo cieszyć się codziennym życiem oraz urzeczywistniać plany i marzenia. Tymi słowami m.in., Komendant Główny Policji, w imieniu własnym oraz kierownictwa polskiej Policji, zwraca się do policjantów, policjantek oraz pracowników cywilnych przekazując najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Życzenia wielkanocne od Komendanta Głównego Policji

 

Warszawa, 09 kwietnia 2020 roku

"Nadzieja to cierpliwość czekania na to,
że spełnią się wszystkie Boże obietnice”.
Ks. Jan Twardowski

 

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze,
Pracownicy Policji,
Emeryci i Renciści Policyjni,
Przedstawiciele Związków Zawodowych,
Stowarzyszeń i Fundacji

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo

Święta Wielkiej Nocy to wyjątkowy czas, pełen życzliwości i nadziei, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat natury splatają się w jedno. Świętujemy zwycięstwo życia nad śmiercią.

Niestety tegoroczne Święta będziemy obchodzić w bardzo trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości, w czasie walki z epidemią.

W tym szczególnym okresie, w imieniu własnym oraz kierownictwa Policji, pragnę przekazać Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju i wiary.

Specjalne życzenia i podziękowania kieruję do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, którzy podczas tegorocznych Świąt będą z zaangażowaniem i poświęceniem realizować swoje zadania.

Z wielkim podziwem patrzę na to, jak deklarujecie swoją gotowość do podjęcia służby i pracy, rezygnując często z zaplanowanych urlopów, by każdego dnia być blisko ludzi realizując zadania, stojące przed naszą formacją w tym niełatwym czasie.

Z całego serca ogromnie dziękuję za to, że jesteście "na pierwszej linii frontu" i z konsekwencją wykonujecie powierzone Wam obowiązki służbowe, nierzadko narażając swoje życie i zdrowie — z dala od najbliższych.

Szczególną wdzięczność wyrażam Waszym Rodzinom i Bliskim — za ich wytrwałość, zrozumienie oraz wsparcie w tych trudnych chwilach.

Wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, wykonującym obowiązki poza granicami kraju, życzę wytrwałości. Zdaję sobie sprawę, że rozłąka z bliskimi i przyjaciółmi jest szczególnie dotkliwa.

Najlepsze życzenia pragnę przekazać Rodzinom Naszych Koleżanek i Kolegów, którzy polegli na służbie. Wierzę, iż szczególny nastrój Świąt Wielkiej Nocy pozwoli Wam spojrzeć w przyszłość ze spokojem i nadzieją.

Wszystkim Państwu życzę dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wielkanoc jest źródłem radości i nadziei, które wypełniają nasze domy i serca. Niech te Święta przyniosą wszystkim pokrzepienie i wiarę w to, że światło rozproszy mrok, a my będziemy mogli na nowo cieszyć się codziennym życiem oraz urzeczywistniać plany i marzenia.

Z wyrazami szacunku

gen. insp. Jarosław Szymczyk