wyszukiwarka

Herb Polski

insp. dr Andrzej Żyliński w tle logo WSPol Z dniem 9 kwietnia 2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył insp. dra Andrzeja Żylińskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

___________

Insp. dr Andrzej Tadeusz Żyliński pełni służbę w Policji od 1994 roku. Od roku 1999 sprawował funkcje kierownicze w pionach: prewencji i kryminalnym, natomiast od roku 2011 kierował jednostkami Policji w Gołdapi, a następnie w Olecku.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na kierunku „Administracja” oraz licznych studiów podyplomowych na UWM, w tym na kierunku „Menedżerstwo” oraz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie m.in. z zakresu: zarządzania kryzysowego, edukacji dla bezpieczeństwa, zwalczania przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości i terroryzmu, jak również zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym.

Był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, krajowych i międzynarodowych. W roku 2018 uzyskał na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Posiada doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki.

Tekst: Arleta Stefanowicz-Szydlik
Foto: KPP Olecko/Wojciech Nowak