wyszukiwarka

Herb Polski

Zdjęcie przedstawia Ministra SWiA, nową Komendant-Rektor WSPol oraz Komendanta Głównego Policji Minister Mariusz Kamiński powołał 5 marca 2020 r. insp. dr hab. Iwonę Klonowską na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

6 marca 2020 r. w Auli im. Władysława Stasiaka odbyło się oficjalne wprowadzenie na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wprowadzenia oraz przyjęcia meldunku o objęciu stanowisku Komendanta-Rektora WSPol dokonał gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji.

Insp. dr hab. Iwona Klonowska rozpoczęła służbę w Policji w 2000 r. jako funkcjonariusz Komendy Stołecznej Policji, gdzie pracowała w  pionie prewencji w sekcji do spraw nieletnich.

W dalszych latach kariery nowa szefowa policyjnej uczelni była m.in. wykładowcą w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, rzecznikiem CSP a następnie  radcą w Zespole Psychologów, którym kierowała. W kolejnych latach kierowała Zakładem Komunikacji Społecznej i pracownią Psychologiczną CSP. Była twórcą i redaktorem naczelnym Kwartalnika Policyjnego CSP. Pełniła służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych w CSP.

Od lipca 2014 r. pełniła służbę w Komendzie Głównej Policji m.in. jako naczelnik Wydziału Komunikacji  Gabinetu Komendanta Głównego Policji  i Redaktor Naczelny czasopisma "Policja 997" a następnie jako dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP.

Z zawodu jest psychologiem i pedagogiem specjalnym, absolwentem wielu studiów podyplomowych. W 2018 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk społecznych. Jest wieloletnim nauczycielem akademickim.  Posiada uprawnienia do badania w zakresie psychologii transportu. Jest trenerem NLP, SI, zastępowania agresji.

Nowa Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w trakcie swojej kariery została odznaczona brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a także brązową i srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

***

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie to jedyna placówka w Polsce, która prowadzi kursy oficerskie. Zdobyta w czasie kursu specjalistyczna wiedza i umiejętności umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także pozwalają na objęcie stanowisk kierowniczych. Absolwenci szkoły oficerskiej to przede wszystkim eksperci pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/nowa-komendant-rektor-wyzszej-szkoly-policji-w-szczytnie / Wojciech Nowak WSPol

Foto: MSWiA / Marek Błędowski WSPol