wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy uroczystej zbiórki 27 lutego 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków na stanowisku Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz pożegnania ze służbą w Policji insp. dr hab. Marka Fałdowskiego.

W uroczystej zbiórce udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy Uczelni oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli m.in.: insp. Tomasz Szymański – Zastępca Komendanta Głównego Policji, Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – reprezentująca Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Jarosław Gryz – Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Senior WSPol w Szczytnie, ks. dr Wojsław Czupryński – Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, nadinsp. Daniel Kołnierowicz – Komendant Wojewódzki Policji w Białystoku, insp. Arkadiusz Sylwestrzak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, płk SG Mirosław Doroszkiewicz – Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, Mariusz Pawłowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Krzysztof Mańkowski – Burmistrz Miasta Szczytno, insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, st. bryg. mgr inż. Grzegorz Rybaczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, ppłk Leszek Ślimak – Dowódca Szczycieńskiego 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu oraz byli Komendanci-Rektorzy WSPol: insp. w st. sp. prof.  dr hab. Mieczysław Goettel, insp. w st. sp. dr Wiesław Mądrzejowski, insp. w st. sp. prof.  dr hab. Arkadiusz Letkiewicz a także insp. w st. sp. dr hab. Piotr Bogdalski.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku insp. Tomaszowi Szymańskiemu – Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Następnie na Aulę im. Władysława Stasiaka wprowadzony został sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz odegrano Hasło Wojska Polskiego. Po powitaniu gości, lektor odczytał rozkaz Komendanta Głównego Policji, w myśl którego z dniem 28 lutego 2020 r. zwolniony ze służby w Policji został insp. dr hab. Marek Fałdowski Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Następnie przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał insp. Tomasz Szymański – Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w swoim przemówieniu wyraził szacunek i wdzięczność dla insp. dra hab. Marka Fałdowskiego za całokształt dotychczasowej służby i zawodowego dorobku. Następnie swoje wystąpienie miała mł. insp. dr Anna Świerczewska-Gąsiorowska – Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która podsumowała blisko 3-letnią ciężką pracę Komendanta-Rektora WSPol podkreślając, że wspólna służba była dla niej zaszczytem i honorem. Kolejno słowa podziękowań oraz życzeń padły z ust: ks. prof. dra hab. Edwarda Wiszowatego – Kapelana Seniora WSPol,  prof. dra hab. Bernarda Wiśniewskiego oraz Damiana Gładka – Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studenckiego WSPol. Jako ostatni głos zabrał insp. dr hab. Marek Fałdowski, który podziękował kadrze naszej Uczelni za dotychczasową współpracę oraz życzył studentom WSPol realizacji własnych marzeń.  

Insp. dr hab. Marek FAŁDOWSKI służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w pionie prewencji, a następnie kontynuował ją w pionie kryminalnym. W trakcie służby kolejno wspinał się po szczeblach kariery począwszy od stanowisk wykonawczych, po stanowiska kierownicze. Był m.in. Naczelnikiem Sekcji Kryminalnej oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego w Węgrowie, następnie Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji ds. Kryminalnych w Siedlcach. Od 17 stycznia 2007 r. – Komendantem Miejskim Policji w Siedlcach. Z dniem 11 lutego 2017 r. decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został wyznaczony na stanowisko Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, natomiast z dniem 11 października 2018 r. jako Komendant-Rektor zaliczony również do grupy stanowisk badawczo-dydaktycznych Uczelni – stanowisko profesor WSPol.

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Marek Błędowski, Arkadiusz Błaszczuk