wyszukiwarka

Herb Polski

W okresie między 24 lutego a 6 marca 2020 r. Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywa się specjalistyczne szkolenie z zakresu dokonywania oceny zabezpieczeń obiektów infrastruktury krytycznej oraz obiektów o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.

Jest to pierwsza edycja z cyklu dwutygodniowych szkoleń, dedykowanych funkcjonariuszom rożnych służb, w tym Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służby Ochrony Państwa, realizującym zadania związane o oceną zabezpieczeń obiektów infrastruktury krytycznej kluczowych dla bezpieczeństwa państwa.

Kadrę wykładowców stanowią eksperci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Głównego Sztabu Policji, Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Państwowej Agencji Atomistyki, Polskiej Izby Systemów Alarmowych, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.