wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy odprawy W dniu 20 lutego 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej, uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę podinsp. Jacka Horoszkiewicza – eksperta Działu Dowodzenia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie z mł. insp. dr Anną Świerczewską-Gąsiorowską – Zastępcą Komendanta-Prorektorem, a także przedstawicielami kadry kierowniczej podziękowali podinsp. Jackowi Horoszkiewiczowi za zaangażowanie, życzliwość oraz wzorową długoletnią służbę, którą pełnił na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Podinsp. Jacek Horoszkiewicz służbę w Policji rozpoczął 16 października 1990 r. Od 1 lipca 1995 r.  pełnił służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ostatnio na stanowisku eksperta Działu Dowodzenia wykonywał zadania dyżurnego WSPol.  

Przez 22 lata pracy dydaktycznej poświęconej edukacji policjantów w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej swoje bogate doświadczenie zawodowe i wiedzę przekazywał nie tylko z policjantami szkoleń specjalistycznych, ale także absolwentom szkół wyższych. Podinsp. Jacek Horoszkiewicz prowadził zajęcia obejmujące problematykę zwalczania przestępczości gospodarczej.

Jest autorem licznych publikacji (w tym skryptów tematycznych) z zakresu problematyki przestępczości gospodarczej, m.in. komputerowej, bankowej, ubezpieczeniowej czy związanej z zamówieniami publicznymi a także kartami płatniczymi. Współtworzył koncepcje strategii zwalczania przestępczości z tego obszaru. Organizował i współorganizował konferencji, seminaria, warsztaty i szkolenia związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Wielokrotnie opiniował propozycje rozwiązań prawnych związanych z ochroną gospodarki przed występkami oraz udzielał opinii prawnych na rzecz jednostek Policji związanych ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

W uznaniu za wzorową służbę i profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych w 2015 r. został odznaczony medalem srebrnym „Za długoletnią służbę”, zaś w poprzednich latach: 2006 r. otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony policjant” i w 2002 r. został odznaczony brązową odznaką „Zasłużony policjant”.

Prorektor WSPol wręcza kwiaty podinsp. Horoszkiewiczowi

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski