wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy wydarzenia 18 lutego 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 4 uchwały. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor WSPol.

Przewodniczący Senatu otworzył obrady, po czym przedstawił porządek posiedzenia obejmujący m.in. cztery projekty uchwał. Przedmiotem obrad było uchwalenie: liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021, zmiany uchwały w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia zarówno niestacjonarne jak i  stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021, a także procedowanie spraw w zakresie procedury doktorskiej.

Uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie. Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski