wyszukiwarka

Herb Polski

W dniu 14 lutego 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, podczas odprawy kadry kierowniczej, uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę podinsp. Piotra Brózdę – eksperta Działu Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie z mł. insp. dr Anną Świerczewską-Gąsiorowską – Zastępcą Komendanta-Prorektorem, a także przedstawicielami kadry kierowniczej podziękowali podinsp. Piotrowi Bróździe za zaangażowanie, życzliwość oraz wzorową długoletnią służbę, którą pełnił na rzecz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Podinsp. Piotr Brózda rozpoczął służbę w Policji 1 października 1992 r. w Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W latach 1995–1996 pełnił służbę w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji KRP w Szczytnie. Od 1 października 1996 r. związany z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Ostatnio na stanowisku eksperta Działu Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie realizował m.in. zadania z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego — inicjował i koordynował związane z tym prace. Analizował i opracowywał oceny zagrożeń w odniesieniu do zadań WSPol w Szczytnie realizowanych w przypadku katastrof naturalnych, awarii technicznych oraz innych zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowisku naturalnemu oraz wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Opracowywał też i aktualizował plan działania komendanta-rektora WSPol w Szczytnie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny. Organizował i prowadził szkolenia dotyczące obronności państwa w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry WSPol w Szczytnie.

W 2017 r. odznaczony medalem srebrnym „Za długoletnią służbę”.