wyszukiwarka

Herb Polski

27 stycznia 2020 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych, które realizowane będzie według nowego programu szkolenia.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonała w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Dorota Mocarska - Dyrektor Instytutu Kształcenia Kadr.

Szkolenie trwać będzie 81 dni szkoleniowych, w czasie którego 85 policjantów i policjantek z całej Polski w formie zjazdowej będzie realizować treści określone programem szkolenia. Celem szkolenia jest przygotowanie policjantów do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych. Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej i z podmiotami pozapolicyjnymi. Słuchaczom przygotowano pomoce w postaci podręcznika, który zawiera kompendium wiedzy.  

Ukończenie szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych pozwoli kursantom przystąpić do egzaminu oficerskiego niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych.