wyszukiwarka

Herb Polski

Osoby zebrane w sali podczas zbiórki podsumowującej egzamin oficerski 23 stycznia 2020 r. 103 funkcjonariuszy złożyło egzamin, dzięki któremu dołączą do grona oficerów polskiej Policji. W związku z tym wydarzeniem w Auli im. insp. P.P. dr. praw W.M. Sobolewskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta zbiórka podsumowująca trzydniowy egzamin oficerski.

Podczas uroczystości w imieniu insp. dr. hab. Marka Fałdowskiego Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, głos zabrała mł. insp. dr Dorota Mocarska –Dyrektor Instytutu Kształcenia Kadr Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie, która złożyła przyszłym oficerom gratulacje oraz wyrazy uznania.  Pani Dyrektor podziękowała kadrze dydaktycznej Uczelni za wysiłek włożony w przygotowanie przyszłych oficerów oraz podkreśliła istotne znaczenie odbytego przez funkcjonariuszy szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych, którego celem jest przygotowanie policjanta do zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania pierwszego stopnia w korpusie oficerów młodszych Policji.

W trakcie uroczystości Pani Dyrektor odczytała list gratulacyjny Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz wręczyła symboliczny upominek wyróżnionej policjantce asp. Sabinie Chyrze-Giereś, która uzyskała  najlepszy wynik z egzaminu oficerskiego.

Egzamin oficerski, do którego przystąpili funkcjonariusze jest niezbędny do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

Tekst: Anna Bryczkowska
Foto: Wojciech Nowak