wyszukiwarka

Herb Polski

Przemiawiajacy Komendant-Rektor WSPol 20 stycznia 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w Auli im. Władysława Stasiaka rozpoczęło się szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych, które realizowane będzie według nowego programu szkolenia.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który powitał nowych słuchaczy w murach naszej Uczelni.

Szkolenie będzie trwało 81 dni szkoleniowych, w czasie którego 111 policjantów i policjantek z całej Polski w formie zjazdowej będzie realizować treści określone programem szkolenia. Celem szkolenia jest przygotowanie policjantów do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych.

Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej i z podmiotami pozapolicyjnymi. Słuchaczom przygotowano pomoce w postaci podręcznika, który zawiera kompendium wiedzy.

Ukończenie szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych pozwoli kursantom przystąpić do egzaminu oficerskiego niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych.

 

Tekst: Małgorzata Górska
Foto: Wojciech Nowak