wyszukiwarka

Herb Polski

Pozujący do zdjęcia  kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach organizacji szkolenia W okresie między 14 a 16 stycznia 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się spotkanie kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach organizacji szkolenia jednostek szkoleniowych Policji oraz Komendy Głównej Policji.

Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii dotyczących planowania procesu szkoleniowego w 2020 r., ujednolicenie zasad związanych z realizacją zajęć na szkoleniach zawodowych podstawowych oraz kursach doskonalenia zawodowego centralnego, planowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia szkoleń podstawowych. W trakcie spotkania omawiane były również kwestie związane z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji planistyczno-sprawozdawczej, a także ujednoliceniem programów szkolenia i nauczania. Poruszane są też sprawy związane z organizacją i realizacją szkoleń i doskonalenia zawodowego centralnego oraz zgłaszaniem potrzeb szkoleniowych z jednostek organizacyjnych Policji.

Pozujący do zdjęcia  kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach organizacji szkolenia

Tekst: Aleksander Napiórkowski
Foto: Jacek Pszczółkowski