wyszukiwarka

Herb Polski

Pozujący do zdjecia przedstawiciele jednostek szkoleniowych Policji oraz Komendy W dniach 14-16 stycznia 2020 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce spotkanie przedstawicieli jednostek szkoleniowych Policji oraz Komendy Głównej Policji realizujących zadania związane z pomiarem efektywności szkolenia i doskonalenia zawodowego centralnego.

Przedsięwzięcie było poświęcone zagadnieniom dotyczącym badań ewaluacyjnych. Przebieg spotkania oparty został na kwestiach oceny dotychczas stosowanych rozwiązań oraz próby ich usprawnienia poprzez wypracowanie nowych procedur.

Badanie efektywności szkoleń/kursów prowadzonych w jednostkach szkoleniowych Policji podejmowane jest m.in. w celu systematycznego i zorganizowanego gromadzenia oraz przetwarzania informacji dotyczących przebiegu procesu dydaktycznego oraz programu nauczania.

W dniu 15 stycznia 2020 r. w spotkaniu brali również udział kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach organizacji szkolenia jednostek szkoleniowych Policji oraz Komendy Głównej Policji w celu skoordynowania prac zespołu.

Tekst: Anna Mocarska-Gierach
Foto: Jacek Pszczółkowski