wyszukiwarka

Herb Polski

Przemawia Prorektor ds. rozwoju 3 stycznia 2020 r. miała miejsce uroczystość, która zakończyła ponad 6-miesięczne szkolenie zawodowe podstawowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a rozpoczęła dalszą drogę kariery zawodowej funkcjonariuszy w jednostkach macierzystych. W imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, zakończenia szkolenia dokonała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor do spraw rozwoju WSPol.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz wprowadzeniu sztandaru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie głos zabrała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska. Prorektor do spraw rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w swoim przemówieniu pogratulowała funkcjonariuszom i złożyła serdeczne życzenia na dalszą służbę oraz podziękowała kadrze WSPol za trud włożony w proces szkolenia.

W trakcie uroczystości Pani Prorektor, w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, pogratulowała funkcjonariuszowi, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce.

Na zakończenie uroczystości przedstawicielka słuchaczy złożyła podziękowania kadrze dydaktycznej za trud włożony w ich naukę oraz złożyła deklarację, że jako absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nie zawiodą pokładanych w nich nadziei.

 

 

Tekst: Małgorzata Górska
Foto: Jacek Pszczółkowski