wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy spotkania

Zbliża się okres świąteczny, czas spędzany w gronie najbliższych, okres miłości i radości, a także spotkań wigilijnych w miejscu pracy. Rodzinna i życzliwa atmosfera towarzyszyła kolejnemu spotkaniu wigilijnemu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

18 grudnia 2019 r. zaproszeni goście, pracownicy, studenci oraz słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie tradycyjnie spotkali się, aby symbolicznie podzielić się opłatkiem.

W trakcie spotkania insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku. Podziękował kadrze za mijający rok ciężkiej pracy i służby, za zaangażowanie i wzorową postawę. W dalszej kolejności życzenia złożył Jego Ekscelencja ks. abp. dr Józef Górzyński – Metropolita Warmiński. Po przemówieniach nadszedł czas na symboliczne przełamanie się opłatkiem i złożenie życzeń. Pozostały czas spotkania wigilijnego wypełniło wspólne kolędowanie, w ramach którego wystąpiła grupa studentów i słuchaczy naszej Uczelni.

W uroczystości oprócz pracowników i funkcjonariuszy Uczelni udział wzięli: Jego Ekscelencja ks. abp. dr Józef Górzyński – Metropolita Warmiński, ks. prof. zw. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Senior WSPol, ks. dr Wojsław Czupryński – Kapelan WSPol, Pani Ilona Bańkowska – Zastępca Burmistrza Miasta Szczytno, insp. Arkadiusz Sylwestrzak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, insp. Tomasz Michułka – Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, insp. Radosław Drach – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, bryg. mgr inż. Grzegorz Rybaczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie oraz kpt. Łukasz Wolski  – Szef Sekcji Dowodzenia i Łączności Szczycieńskiego 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu.

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: nadkom. Jacek Pszczółkowski