wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy wykładu na sali W dniu 10 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Praw Człowieka odbył się wykład otwarty Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Sebastiana Kajczyńskiego. Wykład pt. "Rola praw człowieka w służbie Policji" zaprezentowany był słuchaczom szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych oraz słuchaczom- studentom kierunku "Nauka o Policji".