wyszukiwarka

Herb Polski

Kom. dr Paweł Olber z nagrodą 12 grudnia 2019 roku w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu oraz zwalczaniu cyberprzestępczości. W tym zacnym gronie znalazł się kom. dr Paweł Olber – starszy wykładowca Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Funkcjonariusz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie otrzymał nagrodę II stopnia za rozprawę doktorską pt.  „Prawno-techniczne aspekty zabezpieczenia i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Gruzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomniana dysertacja omawia istotę problematyki pozyskiwania i zabezpieczania dowodów elektronicznych z tzw. chmur, prezentując jednocześnie autorskie rozwiązania w zakresie usprawnienia procedury pozyskiwania i zabezpieczania tego rodzaju dowodów, w zakresie organizacyjnym, prawnym i technicznym.

Nagroda im. Mariana Rejewskiego została przyznana przez Kapitułę pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Zdzikota. Prace doktorskie zostały ocenione pod kątem oryginalności ujęcia problemu, wkładu w rozwój nauki oraz znaczenia praktycznego.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Sali konferencyjnej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych przy ul. Puławskiej 4A w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy