wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy spotkania 1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji działającej na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Dr hab. inż. Andrzej Urban został powołany do składu VI kadencji PKA . Serdecznie gratulujemy.

5 grudnia 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin powołał Polską Komisję Akredytacyjną na kadencję 2020-2023, w skład której weszło 86 osób. Jej członkowie zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. W tym zacnym gronie znalazł się dr hab. Andrzej Urban – profesor naszej Uczelni.

Dr hab. inż. Andrzej Urban od 1991 roku związany z Policją. W 2001 roku rozpoczął służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Zakończył ją 2012 roku, przechodząc na emeryturę. W swojej karierze zawodowej piastował funkcje kierownicze m.in. naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piszu, zastępcy kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej, dyrektora Instytutu Służby Prewencyjnej WSPol. W latach 2008-2012 roku był Prorektorem ds. studiów i badań Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/powolanie-czlonkow-polskiej-komisji-akredytacyjnej