wyszukiwarka

Herb Polski

uczestnicy wykładu na sali sportowej 29 listopada 2019 r. w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie odbył się wykład na temat bezpieczeństwa na portalach społecznościowych oraz cyberprzemocy. Spotkanie dla uczniów oraz pedagogów poprowadzili kom. Konrad Kordalewski - starszy wykładowca Zakładu Badań nad Przestępczością i Terroryzmem  Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Jakub Kurzawa - przewodniczący Studenckiego Koła Nowoczesnych Technologii w Bezpieczeństwie działającego przy Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie.

Dzięki przychylności Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Pana insp. dra hab. Marka Fałdowskiego wykłady w Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie odbywają się cyklicznie. Kom. Konrad Kordalewski wraz z przedstawicielami koła studenckiego realizował podobne wykładu dla uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie także w latach ubiegłych. Cieszyły się one zawsze ogromnym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy aktywny udział młodzieży w tych przedsięwzięciach.

Poszerzenie wiedzy na temat cyberprzemocy jest ogromnie ważne, szczególnie dla młodych ludzi. Ten rodzaj przestępczości  ma charakter wyjątkowo dotkliwy, ponieważ najczęściej ma wymiar anonimowy, a agresja w sieci dosięga dzieci i młodzież również w domach i szkołach. Dziś wielu młodych ludzi zastąpiło Internetem nie tylko gazetę i telewizję, ale także kontakty towarzyskie, a wymianę poglądów czy wrażeń przeniosło w wirtualny świat. Miejscem, gdzie realizują się współczesne relacje międzyludzkie są portale społecznościowe. Wirtualna agresja przenika obszary, w których małoletni oczekują azylu i bezpieczeństwa.