wyszukiwarka

Herb Polski

3 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. Uczestnicy tyłem

W imieniu insp. dr. hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, uroczystego otwarcia szkolenia dokonała mł. insp. dr Dorota Mocarska- Dyrektor Instytutu Kształcenia Kadr.
Przez 103 dni szkoleniowe 184 policjantek i policjantów z całej Polski będzie realizować treści określone programem szkolenia. Celem szkolenia jest przygotowanie policjantów do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych. Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej oraz z podmiotami pozapolicyjnymi.

Ukończenie szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych pozwoli kursantom przystąpić do egzaminu oficerskiego niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

 

Tekst: Małgorzata Górska
Foto: Jacek Pszczółkowski