wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy spotkania W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uroczyście zainaugurowano działalność Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych w nowym roku akademickim 2019/2020, nadano tytuł członka honorowego, a także oficjalnie przyjęto w poczet członków nowych studentów.

W dniu 26 listopada 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych w nowym roku akademickim 2019/2020. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele kadry kierowniczej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, m.in.: reprezentująca Pana Komendanta-Rektora - Pani mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor do spraw rozwoju, Pan kom. dr Paweł Karabela – Prodziekan do spraw studenckich oraz Pan nadkom. Arkadiusz Błaszczuk. Grono przybyłych gości zaszczycili swą obecnością także: członek honorowy Koła – Pan mł. insp. w st. spocz. Zbigniew Waleszczyński oraz była przewodnicząca Koła – Pani Katarzyna Król.

Przybyłych gości oraz członków Koła przywitali: nadkom. Arkadiusz Błaszczuk – opiekun SKNK, oraz nowy zarząd Koła: post. Dominik Szewczyk – przewodniczący, Damian Gładek – zastępca oraz Dominika Mucha – sekretarz.

Obecna na spotkaniu Prorektor do spraw rozwoju wyraziła aprobatę dla działalności Koła. W słowach skierowanych do członków Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych podkreśliła, że aktywność oraz działalność w tej organizacji studenckiej daje duże możliwości rozwoju naukowego. Tym samym zachęciła wszystkich członków Koła do jeszcze cięższej pracy w nadchodzącym roku akademickim. Ponadto pogratulowała wszystkim studentom za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzyła dalszych sukcesów.  

Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych nadało także członkostwo honorowe mgr Katarzynie Król – absolwentce naszej Uczelni, laureatce stypendium Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wieloletniej członkini i przewodniczącej Zarządu Koła.

Jednym z punktów spotkania było również oficjalne przyjęcie w szeregi Koła nowych członków.

 

Źródło – SKNK