wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy uroczystości 21 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkolenia zawodowego podstawowego dla 154 słuchaczy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W imieniu insp. dr. hab. Marka Fałdowskiego – Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie otwarcia kursu dokonała mł. insp. dr Dorota Mocarska – Dyrektor Instytutu Kształcenia Kadr WSPol.

Do udziału w szkoleniu zostali skierowani policjanci z komend wojewódzkich Policji w Białymstoku,  Olsztynie oraz Poznaniu i Radomiu. Nowo przyjęci słuchacze będą odbywać szkolenie na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego wprowadzonego decyzją nr 168 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2019 r. (Dz. Urz. KGP poz. 83) w wymiarze 144 dni szkoleniowych. Po odbyciu szkolenia funkcjonariusze będą przygotowani do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Absolwenci szkolenia będą przygotowani do  realizacji zadań m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowania interwencji, podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego jak również przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym.

 

 

 

Tekst: Bożena Górska
Foto: Jacek Pszczółkowski