wyszukiwarka

Herb Polski

uczestnicy siedzacy tylem 20 listopada 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie kadra Uczelni,  studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „Nauka o Policji” oraz studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Kryminologia” wysłuchali wykładu otwartego nt. „POLICJA BRYTYJSKA W KONTEKŚCIE BIEŻĄCYCH I NOWYCH ZAGROŻEŃ W WIELKIEJ BRYTANII”.

Wykład wygłosiła kryminolog – Monika Baylis z University of Huddersfield, School of Human and Health Sciences w Wielkiej Brytanii, która od kilku lat prowadzi badania porównawcze na temat kompetencji Policji angielskiej i polskiej, metod i narzędzi policyjnych, jak również badania dotyczące zachowań antyspołecznych wśród młodzieży w Polsce i w Anglii. Naukowo interesuje się także mechanizmami zachowań służb policyjnych oraz międzynarodowymi systemami sprawiedliwości.

Przedmiotem wykładu były zagadnienia:

  • historia Policji w Wielkiej Brytanii,
  • struktura Policji w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań Policji w: Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej,
  • regulacje prawne, określające zasady funkcjonowania Policji w Wielkiej Brytanii,
  • różnice w funkcjonowaniu Policji: polskiej i angielskiej,
  • bieżące i nowe zagrożenia w Wielkiej Brytanii.

 

Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wykład został zorganizowany przez Instytut Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

 

Tekst: Anna Kalisz
Foto: Zbigniew Dąbrowski