wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy obrad Senatu 19 listopada 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce posiedzenie Senatu Uczelni, podczas którego przyjęto 6 uchwał. Obradom przewodniczył insp. dr hab. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przewodniczący Senatu otworzył obrady, po czym przedstawił porządek posiedzenia obejmujący m.in. sześć projektów uchwał. Przedmiotem obrad było uchwalenie: zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2019 rok oraz procedowanie spraw związanych z nadaniem stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

Uchwały poddano pod dyskusję i głosowanie. Wszystkie zostały przyjęte jednogłośnie.

Na zakończenie Komendant-Rektor podziękował Senatorom za obecność i sprawny przebieg posiedzenia.

Tekst: Wojciech Nowak
Foto: Jacek Pszczółkowski