wyszukiwarka

Herb Polski

Przedstawiciele WSPol przy workach z nakrętkami Od kilku lat w szkołach, przedszkolach czy sklepach prowadzone są zbiórki plastikowych nakrętek. Akcje „zbieramy nakrętki” są zwykle organizowane w szczytnym celu, dla osób chorych lub poszkodowanych przez los. Po sprzedaniu plastikowych nakrętek wolontariusze uzyskują pieniądze, które przekazują potrzebującym.

14 listopada 2019 r. przedstawiciele słuchaczy i studentów  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz z kadrą dowódczą przekazali zebrane na terenie Uczelni plastikowe nakrętki, wspierając  w ten sposób  lokalną, szczytną inicjatywę. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek zasilą leczenie i rehabilitację mieszkańca Szczytna – Pawła Kosakowskiego, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu.

To kolejna akcja charytatywna, w którą angażują się studenci i słuchacze WSPol. Wszystkim, którym los chorych osób nie pozostaje obojętny bardzo dziękujemy i gratulujemy!

Panu Pawłowi życzymy  powrotu do zdrowia !