wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy szkolenia W dniach 22-24 października 2019 r. w m. Sielpia Wielka odbyło się szkolenie doskonalące dla instruktorów i przewodników psów służbowych. W przedsięwzięciu Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie reprezentowali funkcjonariusze Zakładu Badań nad Przestępczością i Terroryzmem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol: kom. dr Mariusz Gąsiorowski oraz asp. dr Wojciech Olsztyn.

Organizatorem przedsięwzięcia był Polski Związek Instruktorów i Przewodników Psów Służbowych. W zajęciach uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskich, żołnierze Wojska Polskiego, Żandarmerii Wojskowej oraz przedstawiciele Agencji Ochrony Osób i Mienia. Zajęcia doskonalące prowadzone były z psami przeznaczonymi do pełnienia służby patrolowej, wartowniczej oraz do wyszukiwania zapachów narkotyków i  materiałów wybuchowych.

Celem szkolenia było podniesienie wartości użytkowej psów służbowych oraz umiejętności praktycznej pracy przewodnika z psem, doskonalenie technik pozorowania dla pozorantów a także wzajemna wymiana doświadczeń między funkcjonariuszami z różnych służb mundurowych. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów z ośrodków szkoleniowych z Polski i ze Słowacji.

 

Autor tekstu/zdjęć: M. Gąsiorowski