wyszukiwarka

Herb Polski

Oficerowie prasowi Praktyczne sposoby współpracy z dziennikarzami, sprawne prowadzenie polityki informacyjnej w ramach codziennych zadań i budowanie pozytywnego wizerunku Policji to tylko niektóre z wielu zagadnień, które zgłębiali uczestnicy szkolenia dla oficerów prasowych.

Od 14 do 18 października 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywała się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej. Uczestniczyło w nim dwanaścioro przedstawicieli Policji oraz Straży Granicznej. Szkolenie, które miało charakter warsztatowy, składało się z różnorodnych zagadnień niezbędnych do pracy na stanowisku oficera prasowego. Uczestnicy doskonalili wiedzę z zakresu współpracy z mediami, zasad skutecznego prowadzenia polityki informacyjnej oraz budowania pozytywnego wizerunku formacji. W tym celu wykorzystywane jest profesjonalne studio nagrań telewizyjnych i radiowych, aby zadania praktyczne jak najbardziej przypominały rzeczywisty kontakt z dziennikarzem. Szkolenie miało na celu wypracowanie prawidłowych zachowań przed kamerą i w studio radiowym, m.in. w sytuacji kryzysowej. Oficerowie prasowi mieli możliwość ćwiczyć i doskonalić optymalne rozwiązania, a z pomocą prowadzących analizować i eliminować ewentualne błędy. Ponadto zgłębiają wiedzę w zakresie psychologicznych i społecznych uwarunkowań swej pracy, zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej, regulacji prawnych oraz zagadnień poprawności językowej.

 

Tekst: podinsp. Sylwia Królicka
Zdjęcie: podinsp. Andrzej Rogalski