wyszukiwarka

Herb Polski

Uczestnicy 10 października 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się kolejna edycja szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych. Uroczystego otwarcia szkolenia w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dra hab. Marka Fałdowskiego, dokonała mł. insp. dr hab. Agata Tyburska – Prorektor ds. rozwoju Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

14 października 2019 r. w auli wykładowej imienia Władysława Stasiaka,  uroczystego otwarcia szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych, w imieniu insp. dr. hab. Marka Fałdowskego – Komendanta-Rektora WSPol dokonała Prorektor do spraw rozwoju mł. insp. dr hab. Agata Tyburska. Podczas uroczystości Pani Prorektor zwróciła się do funkcjonariuszy, życząc im dużo cierpliwości oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Przez 103 dni szkoleniowe 207 funkcjonariuszy Policji z całej Polski będzie realizować treści określone programem szkolenia. Absolwent szkolenia będzie potrafił realizować zadania m.in. w zakresie tworzenia przepisów i procedur, zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich, zarządzania sytuacją kryzysową oraz dowodzenia akcją i operacją policyjną, wykonywania czynności w sprawach o wykroczenia, kierowania zespołami ludzkimi czy organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej i z podmiotami pozapolicyjnymi. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w trakcie szkolenia mają na celu przygotować słuchaczy do złożenia egzaminu oficerskiego, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

Tekst: Magdalena Sylwestrzak
Foto: Wojciech Nowak